Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani

MAGDALENA DZIURZYŃSKA

zamieszkała w

26-340 DRZEWICA, RADZICE DUŻE

Zatwierdził Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy mgr Marian Pisarski