DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z BRZMIENIEM USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU
O DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO STRONY PODMIOTOWEJ :

http://www.liceumdrzewica.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2010
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 18.03.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • może występować brak list (uporządkowanych i nieuporządkowanych).

STRONA INTERNETOWA UDOSTEPNIA HIPERLINKI ORAZ PRZEKIEROWANIA DO NASTEPUJĄCYCH STRON I APLIKACJI:

 • Kanału szkoły w serwisie www.youtube.com :

https://www.youtube.com/user/ZSPDrzewica/featured

 • Strony dziennika elektronicznego :

             https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatopoczynski/?logout=true

 • Odnośnik logowania do aplikacji e-learningowej :

https://www.office.com/

 • Strony drzewickiego centrum wolontariatu "Ofiarna dłoń" :

http://dcw-od.cba.pl/index.php/pl/

A także :

 • Informatora o rekrutacji w policji
 • Informatora pogodowego
 • Biuletynu informacji publicznej
 • Informatora akcji "Szkoła pamięta "
 • i inne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • do wyszukiwania można się przenieść za pomocą skrótu: Ctrl+F
 • kopiowanie tekstu:  Crtl + C

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialną jest Michał Grudziecki oraz Ernest A. Balasiński, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ; ebalasiń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer
(48) 375 60 89 lub      514 075 760.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać do Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy:
Ulica Staszica 5 , 26-340 Drzewica; pocztą elektroniczną : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie dzwoniąc pod numer : 514 075 760 .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stroną internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Starosta Opoczyński
Adres: 26-300 Opoczno, ul., Kwiatowa 1a
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 44 741 49 00
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich :

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY ; ULICA STASZICA 5 ,
26-340 DRZEWICA 

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 1. Główne od strony ulicy Staszica  w Drzewicy. Wejście główne posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do wejścia prowadzi schodek, drzwi nie otwierają się automatycznie.
 2. Tylne wejście od strony hali sportowej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Boiska Orlik, dostępne jedynie dla pracowników korzystających z kompleksu sportowego. Do wejścia prowadzi ścieżka od strony Osiedla Mieszka I
  w Drzewicy, przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.  Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście tylne nie wymaga podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy jest dwupiętrowy i ze względu na ograniczenia architektoniczne nie spełnia wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra budynku.

Dostępność toalety:

Toalety nie są  przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw nie mają możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

W przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia pracownika na parter budynku i obsługa interesanta
w dogodny dla niego sposób.

Dane teleadresowe Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy :

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY
ULICA: STASZICA 5, 26-340 DRZEWICA

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

STRONA INTERNETOWA : http://www.liceumdrzewica.com.pl

TELEFON : (48) 375 60 89  lub 514 075 760.