INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY

 

Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy zatrudniona zostanie:

  Pani Maria Mitulska zam. Opoczno 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Oferta Pani Marii Mitulskiej spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Pani Maria Mitulska posiada wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu znajomości funkcjonowania jednostek budżetowych. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące wykonywanie obowiązków na aplikowane stanowisko pracy.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Marian Pisarski