2023

Bilans 2023

R-k zysków i strat 2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2023

Zestawienie zmian w funduszu 2023